Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Anorexia nervosa – choroba nielen psychiatrická
Laura Gombošová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Anorexia nervosa (AN) alebo mentálna anorexia patrí medzi choroby, ktoré sa nazývajú poruchami príjmu potravy. AN je psychosomatická choroba s MKCH kódom F50, no nie je to diagnóza len psychiatrická. Dlhodobé vedomé neprijímanie jedla (energie, makronutrientov a mikronutrientov) má závažné, až život ohrozujúce somatické konzekvencie. Internista sa stretáva s týmito pacientmi pri liečení somatických komplikácií. Dominantné sú endokrinné patológie hypotalamo-hypofýzovo-orgánových osí ako reakcia a adaptácia na dlhodobú malnutríciu v teréne psychopatológie. Článok je prehľadom ďalších somatických adaptačných patológií a orgánových poškodení, ktoré sa v extrémnych prípadoch môžu končiť smrťou.
Anorexia nervosa ‒ a disease not only psychiatric
Anorexia nervosa (AN) belongs to eating disorders. AN is a psychosomatic disorder with an international classification code F50, but it is not only psychiatric diagnosis. Long time knowing starvation (energy, macronutrients and micronutrients) have an important life threatening somatic consequences. Internal specialists treat the somatic complications in these patients with AN. Endocrinologic pathologies of the hypotalamic – pituitary – organs axis with reaction and adaptive changes to long term malnutrition in psychopatologic field are the most important. An article is the review of the various organs injuries and insuficiences, which can terminate with death in extreme situations.
Keywords: anorexia nervosa, malnutrition, hypotalamo pituitary axis, refeeding syndrome
anorexia nervosa malnutrícia hypotalamo-hypofýzová os refeeding syndróm
Interná med. 2019; 19 (3): 98-101
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by