Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Antiagregačná a antikoagulačná liečba kardiaka v perioperačnom období
Peter Kurray
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2009
Kardiaci tvoria zvláštnu a početnú skupinu pacientov, ktorých optimálny manažment pri nekardiálnych operáciách si vyžiadal, aby Európska kardiologická spoločnosť vydala vlastné odporučenia. Osobitným problémom tejto skupiny pacientov je antiagregačná a antikoagulačná liečba, ktorej pokračovanie alebo prerušenie treba dôkladne zvážiť. Zhodnotiť treba hlavne riziko perioperačných krvácavých komplikácií v porovnaní s trombembolickým rizikom procedúry a do úvahy je nutné brať aj silu indikácie antiagregačnej/antitrombotickej liečby a silu indikácie chirurgického zákroku.
nekardiálne operácie antiagreganciá antikoagulanciá
Interná med. 2009; 9 (12): 588-590
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by