Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Antiagregačná liečba NSTE-AKS: súčasný stav
František Kovář
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2016
Akútny koronárny syndróm bez elevácií segmentov ST (NSTE-AKS) reprezentuje heterogénnu skupinu ochorení. Radíme
sem nestabilnú anginu pectoris (NAP) a infarkt myokardu bez elevácií segmentov ST (NSTEMI). Vzhľadom na častú
prítomnosť nestabilného intrakoronárneho aterosklerotického plátu a intraarteriálneho trombu (v prvej fáze doštičkového)
je protidoštičková liečba základom komplexného farmakologického manažmentu NSTE-AKS. V prehľadnom
článku je prezentovaný súčasný stav poznatkov v tejto terapeutickej oblasti.
NSTE-AKS protidoštičková liečba ASA klopidogrel prasugrel, tikagrelol
Interná med. 2016; 16 (9): 361-364
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by