Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Antibiotická liečba infekcií spôsobených multirezistentnými kmeňmi baktérií
Milan Nikš, Dušan Krkoška
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2010
Cieľom prehľadového článku je poskytnúť aktuálne informácie o klinicky najvýznamnejších mechanizmoch rezistencie, predovšetkým o ich výskyte, o epidemiológii a o možnostiach ich cielenej eradikačnej liečby. Výsledky: Medzinárodné štúdie publikované v ostatných rokoch, ako aj monitorovanie rezistencie na Slovensku potvrdzujú narastanie výskytu klinicky významných mechanizmov rezistencie, medzi ktoré patria MRSA a pri enterobaktériách predovšetkým AmpC a ESBL betalaktamázy. Nebezpečné karbapenemázy, ktorých výskyt sa u nás doposiaľ obmedzoval na metalobetalaktamázy pri Pseudomonas aeruginosa, sa pravdepodobne v budúcnosti rozšíria aj medzi kmeňmi enterobaktérií a acinetobakterov. Vzhľadom na absenciu nových účinných liečiv sa v práci venuje pozornosť inovovaným pravidlám pre výber dostupných antibiotík na liečbu multirezistentných pôvodcov závažných infekcií. Záver: Multirezistencia predstavuje závažný problém. Pri absencii nových efektívnych liečiv je nutné optimalizovať existujúce liečebné možnosti a striktne dodržiavať hygienické opatrenia na zabránenie šírenia rezistentných mikroorganzimov.
antibiotická terapia MRSA AmpC ESBL karbapenemázy multirezistencia
Interná med. 2010; 10 (6): 331-336
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by