Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Antibiotická liečba najčastejších infekčných ochorení v klinickej praxi – 1. časť
Silvester Krčméry, Rastislav Tahotný, Ivana Mišíková, Zuzana Straková
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2008
Respiračné infekcie patria k najčastejším terapeutickým problémom v klinickej praxi. Výber antibiotík (ATB) by sa mal riadiť klinickým stavom pacienta a znalosťou aktuálneho stavu rezistencie vyvolávajúcich patogénov. Benefit makrolidov a novších respiračných flurochinolónov v liečbe komunitných pneumónií je vysvetliteľný rozšíreným spektrom ich účinnosti a imunomodulačným účinkom. V liečbe ťažkých nozokomiálnych pneumónií sa preferujú ATB účinné na rezistentné gramnegatívne patogény. Rozhodujúcimi faktormi pri výbere vhodnej empirickej antimikrobiálnej terapie sepsy sú odhalenie základnej príčiny - zdroja sepsy a spektrum predpokladaných patogénov. Pacienti s ťažkou sepsou a so septickým šokom vyžadujú komplexnú liečbu vrátane podávania najúčinnejších antiinfektív na jednotkách intenzívnej starostlivosti.
sepsa pneumónia antibiotiká
Interná med. 2008; 8 (5): 299-309
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by