Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Antibiotická liečba závažných grampozitívnych infekcií
Silvester Krčméry, Juraj Hromec, Daniela Ohlasová, Jana Sirotiaková, Etela Janeková, Klára Soláriková, Ivana Mišíková
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2006
Glykopeptidové antibiotiká vankomycín a teikoplanin sa donedávna považovali za lieky voľby pri závažných grampozitívnych infekciách. Linezolid, prvý oxazolidinón používaný v Slovenskej republike, potvrdil pri testovaní in - vitro v období 2000 - 2005 veľmi dobrú antibakteriálnu aktivitu voči problémovým stafylokokom, enterokokom a pneumokokom. V súbore 32 pacientov hospitalizovaných vo viacerých slovenských nemocniciach so závažnými a nozokomiálnymi infekciami bola liečba linezolidom úspešná u 87,5 % pacientov. Na rozdiel od vankomycínu liečba linezolidom nevyžaduje monitorovanie plazmatických hladín, je lepšie tolerovaná. Takmer úplná biologická dostupnosť linezolidu po perorálnom podaní umožňuje včas prejsť pri klinickom zlepšení z parenterálnej na perorálnu liečbu, skrátiť dĺžku hospitalizácie a redukovať ekonomické náklady na liečbu.
grampozitívne infekcie linezolid vankomycín teikoplanin
Interná med. 2006; 6 (7-8): 399-403
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by