Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Antikoagulačná liečba warfarínom
Ján Lazúr
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2021
Warfarín je antagonista vitamínu K, ktorého antikoagulačný efekt je sprostredkovaný blokovaním syntézy koagulačných faktorov protrombínového komplexu, t. j. FII, VII, IX, X. Donedávna bol dominantným liekom hlavne venózneho trombembolizmu a v prevencii trombembolizmu pri fibrilácii predsiení. V súčasnosti mu konkurujú nové orálne antikoagulanciá. V prospech warfarínu hovorí jeho cena a ostáva liekom voľby pri mechanických náhradách srdcových chlopní a pri valvulárnej fibrilácii predsiení. Jeho dávkovanie sa riadi sledovaním protrombínového času udávaného ako INR (international normalized ratio). Nežiaducim účinkom je krvácanie, ale antikoagulačný efekt sa rýchlo ruší podaním vitamínu K a koncentrátu faktorov protrombínového komplexu.

Anticoagulation therapy by warfarin
Warfarin is vitamin K antagonist with an anticoagulative effect, that is mediated by blocking of the synthesis of coagulation factors of prothrombin complex, i.e. FII, VII, IX, X. It has been widely used in therapy of venous thromboembolism and in prevention of thromboembolism in patients with atrial fibrillation. Currently, warfarin is often being replaced by novel oral anticoagulants. The benefit of warfarin is its low prize. It still remains the therapy of choice in patients with mechanical valve prostheses or valvular atrial fibrillation. The dosing of warfarin is guided by prothrombin time measurement, expressed by INR (international normalized ratio). The most common side effect is bleeding, but the anticoagulation effect can be rapidly cancelled by administration of vitamin K and the prothrombin complex concentrate.
Keywords: venous thromboembolism, anticoagulant therapy, warfarin
venous thromboembolism anticoagulant therapy warfarín
Interná med. 2021; 21 (6): 269-272
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by