Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
Antikoncepcia v perimenopauze; výhody a riziká užívania
R. Ožvoldová, M. Borovský, P. Štencl, Z. Václavová, M. Dubčáková, Z. Nižňanská, R. Sysák, E. Korňanová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Plánované rodičovstvo je jedným z hlavných faktorov reprodukčného zdravia. Aj keď schopnosť otehotnenia so stúpajúcim vekom klesá, nie je úplne nepravdepodobná. Vzhľadom na tento fakt by mala byť dostupná antikoncepcia pre ženy v každom reprodukčnom veku, a to aj v období perimenopauzy. Vzhľadom na pribúdajúci počet ochorení vyskytujúcich sa so stúpajúcim vekom je nevyhnutné vedieť určiť správny typ antikoncepcie a pristupovať k výberu metódy prísne individuálne. Článok obsahuje súhrn antikoncepčných metód vhodných pre ženy v perimenopauze, výhody a riziká spojené s ich užívaním.

CONTRACEPTION IN PERIMENOPAUSE. BENEFITS AND RISKS OF USAGE
Family planning is one of the main factors representing reproduction health. Even though the possibility of getting pregnant is decreased with increasing age, it is not completely impossible. Based on this fact there should be available contraception for women in every reproductive age and also in the perimenopausal period. Because of the increasing amount of diseases occurring with increasing age, it is necessary to know how to choose the most suitable method of contraception individually for each woman. This article contains a summary of the most suitable contraceptive methods in perimenopause, benefits and risks of their usage.
Keywords: perimenopause, contraception, hormonal treatment
perimenopauza antikoncepcia hormonálna liečba
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 91 – 94
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by