Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Aplikace botulinumtoxinu do detruzoru u pacientů s neurogenním měchýřem – lze určit optimální indikační skupinu pacientů?
Jan Krhut, Josef Kopecký, Pavel Hradílek
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Úvod: Neurogenní dysfunkce dolních cest močových (DCM) výrazně snižují kvalitu života nemocných a v některých případech mohou způsobit i významné ohrožení funkce horních cest močových. Standardní léčbou první volby u těchto pacientů je podávání anticholinergik v kombinaci s intermitentní katetrizací, u některých pacientů však tato léčba selhává. Zatímco těmto pacientům byla v minulosti nabízena zejména radikální chirurgická terapie, v současné době je možno využít i léčbu botulinumtoxinem (btx). Cílem práce je zhodnotit a vzájemně srovnat výsledky léčby btx u pacientů s neurogenním měchýřem různé etiologie a pokusit se určit optimální indikační skupinu. Materiál a metody: Soubor zahrnuje celkem 42 pacientů s neurogenními dysfunkcemi DCM léčených aplikací btx. V souboru bylo celkem 29 mužů a 13 žen, průměrný věk souboru je 31,3 (8 - 59) let. Celkem 29 pacientů utrpělo traumatickou míšní lézi (TML), 9 pacientů trpělo roztroušenou sklerózou (RS) a u 4 pacientů se dysfunkce DCM vyvinula na podkladě vrozeného dysrafismu (MMC). U všech pacientů selhala konzervativní terapie první volby. Ve všech případech byl k aplikaci použit preparát Dysport® v dávce 1 000 UI na 1 aplikaci u dospělých. Btx byl podán během krátkého endoskopického výkonu flexibilní jehlou do 40 míst detruzoru. Hodnocena byla subjektivní spokojenost, urodynamické parametry a délka trvání účinku v jednotlivých skupinách. Výsledky: Ve skupině pacientů s TLM bylo subjektivní spokojenosti s výsledkem léčby dosaženo u 22 (75,9 %) pacientů. U 17 (62,1 %) pacientů jsme dosáhli plné kontinence, u 8 (27,6 %) bylo dosaženo denní kontinence. Došlo k nárůstu cystometrické kapacity z 194,8 na 317 ml a snížení detruzorového tlaku z 76,2 na 33,8 cmH2O. Délka trvání účinku léčby byla 6,6 (3 - 9) měsíců. V dílčím souboru pacientů s RS bylo subjektivní spokojenosti s výsledkem léčby dosaženo u všech 9 (100 %). Rovněž u všech 9 (100 %) pacientek se podařilo dosáhnout plné kontinence. Došlo k nárůstu cystometrické kapacity z 178,2 na 462,2 ml a snížení detruzorového tlaku z 52,2 na 10,4 cmH2O. Délka trvání účinku léčby byla 12,3 (8 - 15) měsíců. V podskupině pacientů s MMC bylo dosaženo subjektivní spokojenosti s výsledkem léčby u 3 (75 %) pacientů. U 2 (50 %) pacientů jsme dosáhli plné kontinence, u 1 (25 %) pacientky bylo dosaženo denní kontinence.Došlo k nárůstu cystometrické kapacity z 221,7 na 318,5 ml a snížení detruzorového tlaku z 58,5 na 23,3 cmH2O. Délka trvání účinku v souboru byla 8,25 (7 - 9) měsíců. Závěr: Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve skupině pacientů s RS, kteří dle našich zkušeností představují nejlepší indikační skupinu k této terapii.
Klíčová slova: botulinumtoxin, neurogenní hyperaktivita detruzoru, kontinence, cystometrická kapacita , detruzorový tlak
Klin. urol. 2007; 3 (3): 149 - 155
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by