Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Artériová hypertenzia a baroreflexná senzitivita: etiopatogenéza, diagnostika a klinický manažment
Denisa Čelovská, Jozef Gonsorčík, Jozef Staško, Anton Farkaš, Peter Jonáš
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Dysfunkcia autonómneho nervového systému u chorých s artériovou hypertenziou je dôležitý etiopatogenetický faktor, ktorý má vplyv aj na progresiu ochorenia a vzťah ku kardiovaskulárnemu riziku. Baroreflex je základný reflex regulujúci homeostázu krvného tlaku. Senzitivita baroreflexu nepriamo vyjadruje rovnováhu medzi sympatikovým a parasympatikovým nervovým systémom v ľudskom organizme. Redukcia baroreflexnej senzitivity môže prispievať ku vzniku artériovej hypertenzie z dlhodobého hľadiska. Vyšetrenie baroreflexnej senzitivity predstavuje metódu, ktorá umožňuje stratifikovať chorých a aj liečebne ovplyvniť autonómnu dysfunkciu.
senzitivita baroreflexu dysfunkcia autonómneho nervového systému artériová hypertenzia
Interná med. 2007; 7 (5): 255-259
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by