Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Artériovenózne malformácie mozgových ciev u detí
Jana Bakalová, Michaela Murgašová, Peter Bánovčin
Artériovenózne malformácie (AVM) mozgu predstavujú skupinu štrukturálnych abnormalít cievneho riečiska mozgu. Ide o artériovenózne skraty tvorené tepnami a žilami bez príslušnej kapilárnej siete. Pacienta ohrozujú vysokým rizikom krvácania do mozgového parenchýmu s následným neurologickým postihnutím. Zatiaľ čo v minulosti sa väčšina lézií liečila mikrochirurgickou resekciou malformácie, súčasné možnosti terapie sú širšie. Okrem chirurgickej intervencie možno využiť endovaskulárne ošetrenie selektívnou embolizáciou alebo stereotaktickú rádiochirurgickú liečbu.

Arteriovenous malformations of the cerebral vessels in children
The arteriovenous malformations (AVM) of the brain represent a group of structural abnormalities the vascular system of the brain. These are arteriovenous shunts formed by arteries and veins without the appropriate capillary network. The patient with AVM is at high risk of bleeding into the adjacent brain parenchyma with the subsequent neurological impairment. While in the past the most lesions were treated by microsurgical resection of the malformation, current treatment options are greater and in addition to surgical intervention the treatment with selective endovascular embolization or stereotactic radiosurgery can by used.
Keywords: arteriovenous malformation, intracranial hemorrhage, impaired consciousness, embolization, children


artériovenózna malformácia intrakraniálne krvácanie porucha vedomia embolizácia deti
Pediatria (Bratisl.) 2021; 16 (5): 239-243
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by