Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Asociácia autoimunitného diabetes mellitus s alelami hla-dp v slovenskej populácii
Daniela Kantárová, Mojmír Vrlík, Marián Mokáň, Martina Stuchlíková, Milan Buc
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Diabetes mellitus prvého typu je podobne ako aj iné autoimunitné choroby výrazne geneticky determinovaný. Spomedzi početných génov najvýznamnejšie predstavujú tie, ktoré patria hlavnému histokompatibilnému komplexu človeka - HLA. Dlhšie sú už známe asociácie s alelami lokusov HLA-B, DR a DQ, ale menej s alelami lokusu HLA-DPB1. V našej práci sme v súbore 79 detských diabetikov vo veku 1 až 19 rokov určovali 20 HLA-DPB1 aliel. Zistili sme, že alela DPB1*0101 sa vyskytovala u 10,12 % diabetikov a v kontrolnej skupine len u 2,22 % (P = 0,0002, Pc = 0,004). Naopak štatisticky významne nižšiu frekvenciu u diabetikov v porovnaní so zdravými sme zaznamenali pri alele DPB1*0402 (8,23 % u diabetikov oproti 22,22 % v kontrolnej skupine, P = 0,0031, Pc = 0,062). Ostatné rozdiely medzi skupinou diabetikov a zdravou populáciou nedosiahli štatistickú signifikantnosť. Celkovo ani v našej štúdii, ani v literatúre sa neudáva nejaká výrazná asociácia HLA-DP aliel s DM1A, čo naznačuje, že tieto sa na genetickej determinácii k chorobe výraznejšie uplatňovať nebudú.
Autoimunitný diabetes mellitus HLA-DP alely slovenská populácia
Interná med. 2009; 9 (3): 138-142
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by