Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Asociácia inzulínovej rezistencie a syndrómu polycystických ovárií
Ingrid Dravecká, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
Syndróm polycystických ovárií (PCOS) patrí medzi najčastejšie endokrinné ochorenia žien vo fertilnom veku. Je charakterizovaný hyperandrogenizmom, nepravidelným menštruačným cyklom a polycystickými ováriami. Inzulínová rezistencia patrí medzi dôležité patogenetické faktory hyperandrogenizmu nezávisle od obezity. U žien s PCOS sa uvádza zvýšený výskyt poruchy glukózovej tolerancie a diabetes mellitus 2. typu. Inzulínová rezistencia pri PCOS je mu vlastná, nezávislá od obezity a opisuje sa u 85 % žien. U žien s PCOS bol zistený špecifický defekt inzulínového receptora v zmysle zvýšenej serínovej fosforylácie, ktorá vedie k zvýšenej tvorbe androgénov. Vzhľadom na prítomnosť inzulínových receptorov v ováriu sa predpokladá priamy účinok inzulínu na rast a funkciu ovária. Napriek periférnej inzulínovej rezistencii s kompenzačnou hyperinzulinémiou je citlivosť ovária k inzulínu zachovaná, čo následne vedie k zvýšenej stimulácii syntézy androgénov.

Association of insulin resistance and polycystic ovary syndrome
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine diseases in women of reproductive age. Its typical features are hyperandrogenism, an irregular menstrual cycle and polycystic ovaries. Insulin resistance plays an important role in the pathogenesis of hyperandrogenism, independently of obesity. Women with PCOS have increased incidence of impaired glucose tolerance and type 2 diabetes mellitus. Insulin resistance in PCOS is its own, independent of obesity and is present in 85% of women. In women with PCOS, a specific defect of the insulin receptor has been described due to increased serine phosphorylation, which leads to increased androgen production. There is supposed the direct effect of insulin on the growth and function of the ovary due to the presence of insulin receptors in the ovary. Despite peripheral insulin resistance with compensatory hyperinsulinemia, the ovaries are sensitive to insulin, which in turn leads to increased stimulation of androgen synthesis.
Keywords: polycystic ovary syndrome, insulin resistance, hyperinsulinemia, diabetes mellitus, insulin receptor, hyperandrogenemia
syndróm polycystických ovárií inzulínová rezistencia hyperinzulinémia diabetes mellitus inzulínový receptor hyperandrogenémia
Interná med. 2018; 18 (2): 71-73
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by