Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Aspirínová rezistencia
Radomír Nosáľ
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Acetylsalicylová kyselina je ekonomicky najvýhodnejší liek na sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, napriek jej častému zlyhaniu. Toto sa spája s celým radom faktorov podieľajúcich sa na opakovaných cievnych príhodách u pacientov užívajúcich acylpyrín, vrátane známych predispozícií, fajčenia, liekových interakcií a samotnej “acylpyrínovej rezistencie”. Tento fenomén treba chápať ako merateľnú, perzistujúcu aktiváciu krvných doštičiek, ktorá sa vyskytuje u pacientov užívajúcich terapeutické dávky acylpyrínu a teda poruchu jeho farmakologického účinku na funkciu doštičiek ako aj nízku klinickú odozvu prejavujúcu sa rizikom opakovaných cievnych príhod u liečených pacientov. Posledné štúdie uvádzajú, že acylpyrínová rezistencia má vyššiu prevalenciu u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom (až 40 %), ako u pacientov so stabilnými koronárnymi ochoreniami (do 30 %).
acylpyrínová rezistencia aktivácia krvných doštičiek aterotrombóza
Interná med. 2006; 6 (1): 53-55
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by