Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Autoimunitná gastritída – choroba s rôznymi prejavmi
Laura Gombošová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2010
Autoimunitná gastritída (AIG) je orgánovo špecifický zápal sliznice žalúdočného tela. Jej príčinou je autoimunitná deštrukcia parietálnych buniek oxyntickej mukózy (mukózy tvoriacej kyselinu chlorovodíkovú) s následnou hypo- až achlórhydriou a nízkymi hladinami pepsinogénu I v sére aj v žalúdočnej šťave. Pacienti s AIG môžu mať rôzne klinické prejavy. Najčastejšou je perniciózna anémia, ale aj sideropénia, hypokalciémia, bolesti žalúdka, dysmotilitné poruchy, poruchy trávenia, rôzne prejavy hypovitaminózy B12 a iné. AIG môže byť komplikovaná vznikom indolentného karcinoidu I. typu v tele žalúdka s nadprodukciou chromogranínu A, ale aj histamínu či sérotonínu. V klinickej praxi je nutné myslieť na diagnózu AIG, vyžaduje dispenzár za účelom včasného odhalenia karcinómu alebo karcinoidu. Autori v článku rozoberajú mechanizmy vzniku, poškodenia a následných biochemických zmien pri AIG.
autoimunitná gastritída parietálne bunky achlórhydria perniciózna anémia
Interná med. 2010; 10 (10): 483-486
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by