Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Autoimunitné syndrómy indukované liekmi i. lupus vyvolaný liekmi
Jozef Lukáč, Jozef Rovenský, Oľga Lukáčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2004
Niektoré lieky môžu vyvolávať autoimunitné choroby typu systémového lupus erythematosus (SLE), myozitídy, vaskulitídy či sklerodermie. Niekedy sa vyvíja nekompletný obraz systémovej choroby spojiva (SCHS), ktorý nespĺňa diagnostické kritériá žiadnej chorobnej jednotky SCHS. Častejšie ako klinické prejavy autoimunitnej choroby sa vyskytuje pozitivita rôznych typov antinukleárnych protilátok (ANA). Lupus vyvolaný liekmi („drug induced lupus“ - DIL) sa v minulosti najčastejšie vyskytoval po prokaínamide a hydralazíne, v súčasnosti sa prípady DIL najčastejšie uvádzajú po antihypertenzívach, betablokátoroch, antiepileptikách, anti-TNF liečbe a iných skupinách liekov.
liekmi indukovaný lupus autoprotilátky
Interná med. 2004; 4 (9) : 477-480
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by