Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Autoimunitný diabetes mellitus
Daniela Kantárová, Peter Galajda, Ivana Ságová, Marián Mokáň, Mojmír Vrlík
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2020
Autoimunitný diabetes mellitus 1. typu je chronická choroba, ktorej incidencia v ostatných rokoch na celom svete prudko narastá a nadobúda rozmery pandémie. Choroba má – rovnako ako väčšina autoimunitných ochorení – silnú genetickú predispozíciu. Pôsobením doteraz nie úplne jednoznačne definovaného spúšťacieho stimulu dochádza k rozvoju (auto)imunitných reakcií, ktorých výsledkom je deštrukcia B-buniek pankreasu a následný absolútny nedostatok endogénneho inzulínu. Práve stanovenie genetického rizika a monitorovanie hladiny autoprotilátok ako markera deštruktívnej inzulitídy sa v súčasnosti javia ako jedny z možností aktívneho vyhľadávania pacientov s cieľom čím skôr začať liečbu a zmierniť tak klinický priebeh choroby a rozvoj typických mikro- a makrovaskulárnych komplikácií.

Autoimmune type 1 diabetes
Autoimmune type 1 diabetes is a chronic disease with incidence increasing rapidly in recent years worldwide taking on a pandemic dimension. The disease has a strong genetic backround. The triggering event which is not yet clearly defined stimulates the development of (auto)immune reactions, resulting in destruction of the pancreatic B cells and subsequent absolute deficiency of endogenous insulin. Genetic risk assessment and monitoring of autoantibodies as a marker of destructive insulitis now appear to be one of the options for active patient screening in order to initiate treatment as soon as possible to alleviate the clinical course of the disease and the development of typical micro- and macrovascular complications.
Keywords: autoimmune type 1 diabetes, HLA alleles, autoantibodies
autoimunitný diabetes mellitus 1. typu HLA alely autoprotilátky
Interná med. 2020; 20 (5): 209-212
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by