Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Autoimunitný diabetes mellitus:dočkáme sa kauzálnej liečby?
Daniela Kantárová, Milan Buc, Dana Prídavková, Ivana Ságová, Mojmír Vrlík, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2013
Autoimunitný diabetes mellitus 1. typu (DM 1A) je orgánovošpecifické autoimunitné ochorenie, ktorého prevalencia celosvetovo neustále narastá. Jeho autoimunitnú etiológiu poznáme už dlhšie, avšak doteraz boli pacienti odkázaní výlučne na exogénnu substitúciu chýbajúceho inzulínu. So zdokonaľovaním imunomodulačnej liečby sa však toto ochorenie môže zaradiť k tým, ktoré majú kauzálnu (teda v tomto prípade imunosupresívnu) liečbu. Jednou z možností je podávanie modifikovaných monoklonálnych protilátok proti CD3 antigénu T-lymfocytov. Ich podávanie zlepšuje metabolickú kompenzáciu, znižuje terapeutické dávky exogénneho inzulínu a spomaľuje rozvoj orgánových komplikácií.
Autoimunitný diabetes mellitus modifikované anti-CD3 monoklonálne protilátky teplizumab
Interná med. 2013; 13 (11): 486-489
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by