Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Bakteriálne osídlenie amniovej dutiny po odtoku plodovej vody
J. Hederlingová, S. Redechová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Všeobecne známe sú súvislosti predčasného odtoku plodovej vody a intraamniálnej
infekcie. K predčasnému odtoku plodovej vody najčastejšie dochádza práve na
základe prítomnej infekcie. Naopak, po predčasnom odtoku plodovej vody z iných
ako infekčných príčin dochádza k sekundárnej ascendentnej intraamniálnej infekcii.
Náš súbor tvorilo 90 pacientok rodiacich cisárskym rezom dvanásť a viac hodín po
odtoku plodovej vody. Všetkým bol peroperačne odobratý ster na kultivačné vyšetrenie
z intraamniálneho priestoru ihneď po otvorení dutiny maternice. V 53 prípadoch
(59 %) išlo o termínové tehotnosti a v 37 prípadoch (41 %) o pôrody pred ukončeným
37. gestačným týždňom. Priemerný čas od odtoku plodovej vody po pôrod plodu bol
37,6 hodiny (12 – 511 hod.). Všetky pacientky mali antibiotické krytie. Kultivačné
vyšetrenie bolo pozitívne v 50 prípadoch (55,5 %). Patogénne alebo oportúnne patogénne
mikroorganizmy sme našli v 12 prípadoch, z toho 9 ráz (24,3 %) u pacientok
s predtermínovou tehotnosťou. U termínových pacientok bol pozitívny nález len v 3
prípadoch (5,6 %), čo je rozdiel štatisticky významný (p < 0,05). Z celkového počtu
pozitívnych nálezov išlo v 38 prípadoch (76 %) o koaguláza negatívne stafylokoky.
predčasný odtok plodovej vody intraamniálna infekcia
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 60 – 63
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by