Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Baroreflexná stimulačná terapia – nová výzva v liečbe rezistentnej hypertenzie
Denisa Čelovská, Jozef Gonsorčík, Andrej Dukát, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Rezistentná hypertenzia je stále veľký problém klinikov. Jednu z nových perspektívnych možností nefarmakologickej liečby hypertenzie predstavuje elektrická stimulácia karotického baroreflexného oblúka po potvrdení pravej rezistentnej artériovej hypertenzie. Napriek sľubným výsledkom z ostatných humánnych štúdií s baroreflexnou stimulačnou terapiou je ešte potrebné spresniť indikačné kritériá pre jej bežné zavedenie do terapie.
baroreflex, baroreflexná stimulačná liečba, artériová hypertenzia, rezistentná hypertenzia
Interná med. ; 15 (3): 118-123
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by