Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Benefit očkovania proti hemofilovým inváznym infekciám
Henrieta Hudečková, Elena Nováková, Mária Avdičová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2006
Očkovanie proti Haemophilus influenzae B sa začalo realizovať pred štvrťstoročím polysacharidovou vakcínou, neskôr o desať rokov bola pripravená konjugovaná s obsahom kapsulárneho polysacharidu. Význam konjugovanej vakcíny spočíva v tom, že je určená pre očkovanie detí do dvoch rokov veku, ktoré nie sú schopne vytvoriť protilátky proti polysacharidovej vakcíne. Invazívnymi hemofilovými nákazami, ako meningitída, epiglotitída, pneumónia, sepsa, artritída, osteomyelitída a celulitída, sú najviac ohrozené malé deti. Všetky závažné hemofilové ochorenia si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Skôr ako sa začalo očkovať, chorobnosť na hemofilovú meningitídu v SR sa pohybovala u detí 0 - 4-ročných okolo 6,3/100 000. Očkovanie je veľmi úspešné v krajinách, kde je zavedené, ale jeho súčasná úroveň vo svete veľmi málo globálne ovplyvňuje toto ochorenie. Napriek tomu v krajinách so zavedeným očkovaním detí proti Haemophilus influenzae B významne poklesol výskyt hemofilových inváznych ochorení.
haemophilus influenzae B hemofilové invazívne infekcie hemofilová meningitída
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (5): 265 - 268
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by