Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Benígna hyperplázia prostaty a obezita
Martin Jankovich, Terézia Jankovichová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Cieľ práce: Zhodnotenie aktuálnych poznatkov v problematike vzťahu benígnej hyperplázie prostaty a obezity.
Materiál a metódy: Vyhľadávanie informácií v biomedicínskych databázach.
Výsledky: Benígna hyperplázia prostaty (BPH) je pravdepodobne len minoritnou príčinou symptómov dolných močových
ciest (LUTS), ktoré sú zrejme najčastejšie spôsobené poruchou funkcie močového mechúra, resp. detruzorovou
hyperaktivitou. Obezita a metabolický syndróm sú dokázateľne spojené s vyšším výskytom LUTS, ich korelácia s hyperpláziou,
resp. so zväčšením prostaty je však otázna, výsledky štúdií sú inkoherentné.
Záver: Napriek vysokej prevalencii BPH aj obezity je tematika málo preskúmaná – od definície patologických stavov až
po ich reálny vplyv na zdravie človeka, čoho príčinou je aj silno zafixovaná dogma o prostate ako hlavnej príčine LUTS.
Sú potrebné ďalšie štúdie na výskum príčin LUTS a ich vzťahu k BPH a obezite.
benígna hyperplázia prostaty príznaky dolných močových ciest obezita metabolický syndróm
Klin. urol. 2015; 11 (1): 24-27
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by