Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Benígna hyperplázia prostaty
Benígna prostatická hyperplázia: prirodzená povaha, patofyziológia, optimálna liečba a zlyhanie medikamentóznej liečby
Michal Horňák, Vladimír Zvara
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Cieľ práce: Medikamentózna liečba benígnej prostatickej hyperplázie (BPH) nie je úspešná u každého pacienta. Identifikácia faktorov progresie choroby môže predpovedať zlyhanie medikamentóznej liečby. Cieľom prehľadovej práce je poukázať na progresívnu povahu BPH a na faktory progresie. Materiál a metódy: Autori na základe vyhľadávanie v databáze MEDLINE urobili literárny prehľad o dôkazoch progresívnej povahy BPH a faktoroch ovplyvňujúcich zlyhanie medikamentóznej liečby. Výsledky: BPH môže u časti pacientov byť progresívnou chorobou a progresia zapríčiňuje zhoršenie klinických parametrov. Tieto parametre predstavuje trvalý rast prostatickej žľazy, zhoršenie príznakov dolných močových ciest, zníženie prietoku moču, čo vedie k zníženiu kvality života, rozvoju epizód akútnej retencie moču, ktorá vyvolá potrebu chirurgickej liečby. K rizikovým faktorom progresie patrí vyšší vek, zvýšený objem prostaty, zvýšená hladina prostatického špecifického antigénu v sére, zaťažujúce príznaky a veľký stredný lalok prostaty. Záver: BPH je progresívna choroba a pravdepodobnosť, že progresia sa liečbou nezastaví, možno predpokladať z parametrov pri úvodnom vyšetrení. Rizikoví pacienti vyžadujú účinnú prevenciu progresie, ktorá zmení prirodzenú povahu choroby (tzv. modifikácia choroby). Cieľom liečby sa stalo spomalenie progresie choroby inhibítormi 5-α reduktázy u pacientov s veľkým objemom prostaty.
benígna prostatická hyperplázia prirodzená povaha patofyziológia optimálna liečba zlyhanie medikamentóznej liečby
Klin. urol. 2007; 3 (3): 144 - 148
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by