Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Bežná variabilná imunodeficiencia
Štefan Raffáč, Juliana Gabzdilová
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2018
Humorálne imunodeficiencie predstavujú najčastejší typ primárnych imunodeficiencií, ktoré sa vyskytujú aj v dospelosti. Ich diagnostika je zložitá a často ide o diagnózu per exclusionem, potvrdenú až v pokročilejších štádiách ochorenia. Najčastejšou primárnou imunodeficienciou vyskytujúcou sa v dospelom veku je CVID. Prvé manifestácieprebiehajú najmä pod obrazom rekurentných infekcií alebo autoimunitných prejavov. Vzhľadom na široký klinický obraz a problematickú diagnostiku je v súčasnosti výzvou včasné zachytenie pacientov s týmto ochorením. Kľúčovým faktorom je úzka interdisciplinárna spolupráca a spresnenie diagnostiky, s využitím a hľadaním nových citlivých diagnostických markerov. To môže signifikantne zvýšiť záchyt tohto ochorenia v skorých štádiách, zlepšiť prognózu a zabrániť rozvoju infekčných, autoimunitných a malígnych komplikácií ohrozujúcich život, a tým zlepšiť prežívanie pacientov s CVID.

Common variable immunodeficiency (CVID)
Humoral immunodeficiency is the most common type of primary immunodeficiency that occurs in adulthood as well. Their diagnosis is complex and we often get this disease per exclusionem of other causes of hypogamaglobulinemia. It is often diagnosed in more advanced stages of the disease. The first manifestations can be presented by recurrent infections, autoimmune diseases of different organ systems. Because of the heterogenous clinical picture and problematic diagnosis, it is the challenge to detect this disease early. A key factor is close interdisciplinary collaboration and accurate of diagnostics using and searching for new sensitive diagnostic markers. These significantly increase the detection of patients in early stages, prevent the development of life-threatening infectious, autoimmune and malignant complications. And thus improve the survival of patients with CVID.
Keywords: CVID, decrease of immunoglobulins, recurrent infections, autoimmunity, immunoglobulin substitution
CVID pokles imunoglobulínov rekurentné infekcie autoimunita substitúcia imunoglobulínov
Interná med 2018; 18 (12): 511-516
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by