Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: KAZUISTIKY
Bilaterálna tubárna gravidita
E. Lomenová, m. Egyedová, b. Beblavá, e. Lányi, d. Bátorová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Mimomaternicová tehotnosť je stav, ktorý môže viesť k vzniku náhlej brušnej príhody
spojenej s krvácaním do brušnej dutiny. Najčastejšie ide o ektopickú nidáciu
oplodneného vajíčka v jednom z vajíčkovodov. V kazuistike prezentujeme raritný
prípad nálezu obojstrannej tubárnej gravidity v 8. týždni gestácie po medikamentóznej
liečbe primárnej sterility.
ektopická gravidita intraabdominálne krvá
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 131 – 133
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by