Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Biologická liečba nešpecifických zápalových ochorení čreva
Zuzana Zelinková
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2014
Biologická terapia monoklonálnymi protilátkami proti tumor necrosis factor alfa (anti-TNF) predstavuje významný pokrok v liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva (inflammatory bowel disease – IBD). Anti-TNF biologiká sú účinné v navodení a udržaní klinickej remisie pri IBD s dosiahnutím efektu šetriaceho steroidy u časti pacientov. Predbežné sledovania ukazujú, že efektívna kontrola ochorenia prostredníctvom anti-TNF liečby môže viesť k zníženiu počtu chirurgických komplikácií ochorenia. Hlavnými komplikáciami tejto liečby sú infekcie a imunogenita, ktorá má za následok alergické reakcie a/alebo stratu odpovede na liečbu. Aktuálne testované perspektívne terapeutické využitie anti-TNF biologík predstavuje ich skoršie zaradenie do liečby v priebehu ochorenia a intenzifikáciu liečby u asymptomatických pacientov s pretrvávajúcou endoskopickou aktivitou.
nešpecifické zápalové ochorenia čreva biologická liečba anti-TNF
Interná med. 2014; 14 (4): 171-174
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by