Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Biomarkery akútneho obličkového poškodenia
Laura Slezáková, Ľubomír Polaščín, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2017
Akútne obličkové poškodenie (acute kidney injury = AKI) predstavuje jeden z veľmi vážnych medicínskych problémov.
Ochorenie je závažné pre stúpajúcu tendenciu incidencie ochorenia, vyžaduje spoluprácu viacerých špecialistov a často
aj náročnú liečbu (vrátane mimotelovej eliminačnej liečby). Tiež môže viesť k rozvoju chronického ochorenia obličiek,
má vysokú úmrtnosť (v literatúre uvádzaná od 15 % do 60 %) a môže mať závažné dôsledky. Snahou lekárov by preto
mala byť včasná diagnostika ochorenia, ktorá sa v súčasnosti sústreďuje na biomarkery AKI v sére a v moči. V nasledujúcom
texte rozoberáme najznámejšie biomarkery AKI.
akútne obličkové poškodenie diagnostika biomarkery
Interná med. 2017; 17 (11): 421-423
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by