Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Bisfenol A a jeho vplyv na kardiovaskulárny systém
Zora Lazúrová, Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
Bisfenol A (BPA) je najrozšírenejší zo skupiny tzv. environmentálnych estrogénov, čo sú exogénne látky, ktorých molekula je podobná endogénnym estrogénom. Používa sa pri výrobe plastov. Je súčasťou plastových fliaš, potravinových obalov, potrubia, zubárskych materiálov a papierov, z ktorých sa uvoľňuje do vody, jedla a ovzdušia. Štruktúrna podobnosť prirodzeným estrogénom mu umožňuje väzbu na estrogénové receptory, čím zasahuje do patogenézy viacerých, najmä endokrinných ochorení, ale aj autoimunitných chorôb a tiež ochorení kardiovaskulárneho systému. Zistil sa vplyv expozície BPA v patogenéze artériovej hypertenzie, porúch srdcového rytmu, akcelerovanej aterosklerózy a jej orgánových prejavov, najmä ischemickej choroby srdca. Doposiaľ publikované štúdie sú prevažne experimentálne, na potvrdenie jeho účinku na kardiovaskulárny systém človeka sú potrebné ďalšie klinické a epidemiologické štúdie.
bisfenol A artériová hypertenzia artériová hypertenzia ateroskleróza ischemická choroba srdca arytmie
Interná med. ; 15 (2): 62-64
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by