Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Bolesť a farmakoterapia bolesti u seniora
Ingrid Horváthová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2014
Analgetická liečba musí rešpektovať osobitosti geriatrického pacienta: zohľadňovať vekom podmienené zmeny farmakodynamiky a farmakokinetiky liečiv a starecké zmeny organizmu. Vyberáme analgetikum s nízkym rizikom jeho kumulácie a protrahovaného účinku, preparát s predĺženým uvoľňovaním, v perorálnej, resp. transdermálnej forme. Dávkovanie má byť v pravidelných intervaloch, podávanie podľa potreby rezervujeme na zvládnutie prelomovej bolesti. Dávka má byť najnižšia, už analgeticky účinná. Dávkovacia schéma musí byť jednoduchá, prispôsobená kognitívnym a zmyslovým schopnostiam staršieho pacienta, zaistíme tak jeho dobrú komplianciu. Pri miernych bolestiach je liekom voľby paracetamol, prípadne jeho kombinácia so slabými opioidmi – kodeínom alebo tramadolom. Až na niektoré indikácie sa pre závažné nežiaduce účinky vo všeobecnosti vyhýbame podávaniu nesteroidných antiflogistík. Pri silnej bolesti podávame silné opioidy. Rozhodujúca je intenzita bolesti, nie jej pôvod. Silné opioidy sú indikované na zvládnutie nádorovej aj nenádorovej bolesti. Súčasťou komplexnej farmakoterapie bolesti sú adjuvantné analgetiká indikované ako doplnková liečba neuropatickej bolesti, často sa vyskytujúcej u starších pacientov.
bolesť geriatrický pacient analgetický WHO rebrík polypragmázia nežiaduce účinky
Interná med. 2014; 14 (9): 354-363
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by