Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Doškolovanie lekárov
Borderline tumory ovária
O. Kudla, J. Adam
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Borderline tumory ovária vytvárajú osobitú skupinu nádorov vaječníka. Správna
diagnóza sa opiera o adekvátny chirurgický odber a kvalitné histologické spracovanie.
Toto ochorenie často postihuje mladšie vekové skupiny, v ktorých je požiadavka
na výkony zachovávajúce fertilitu. Cieľom tejto prehľadovej práce je priblížiť problematiku
borderline tumorov ovária.
borderline tumory ovária histopatologická klasifikácia výkony zachovávajúce fertilitu
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 72 – 76
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by