Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: UROLOGICKÁ ONKOLÓGIA
Brachyterapia ako kuratívna metóda v liečbe lokalizovaného karcinómu prostaty; 5-ročné výsledky
Branislav Obšitník, Pavol Lukačko, Alžbeta Molnárová, Jozef Greždo, Kristína Poláková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Transperineálna implantácia rádioaktívnych zŕn predstavuje jednu z liečebných modalít s kuratívnym úmyslom
v liečbe lokalizovaného karcinómu prostaty.
Materiál a metódy: Od novembra 2007 do októbra 2015 bolo na Slovensku pre karcinóm prostaty liečených brachyterapiou
doposiaľ 705 pacientov. Výsledky iniciálneho súboru 157 pacientov s vyše 5-ročným sledovaním boli štatisticky
vyhodnotené v zmysle biochemickej kontroly, akútnej a chronickej toxicity.
Výsledky: Biochemická kontrola v celom súbore pacientov pri mediáne sledovania 5,3 roka (4,4 – 7,7 roka) bola 94,9 %
(všetky skupiny rizika karcinómu prostaty). Morbidita výkonu bola výrazne nižšia, ako je udávaný výskyt v aktuálnych
európskych odporúčaniach pre liečbu karcinómu prostaty.
Záver: Výsledky iniciálneho súboru liečby karcinómu prostaty transperineálnou implantáciou rádioaktívnych zŕn na Slovensku
plne potvrdili vysokú efektívnosť liečby a nízku morbiditu výkonu. V porovnaní s publikovanou literatúrou naše
výsledky nijako nezaostávajú, naopak, pri nižšej toxicite oproti publikáciám je táto metóda vítaným doplnením štandardných
metód v liečbe lokalizovaného karcinómu prostaty na Slovensku.
brachyterapia liečba karcinómu prostaty transperineálna implantácia rádioaktívnych zŕn
Klin. urol. 2015; 11 (3): 83-85
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by