Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Bunková liečba v kardiológii – počiatočné nadšenie a nové nádeje
Eva Goncalvesová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2008
Transplantácia buniek, v širšom poňatí tzv. bunková liečba, je v ostatných rokoch v centre pozornosti vedcov, lekárov a verejnosti. Ukazuje sa nádejná možnosť regenerovať, resp. revaskularizovať poškodené tkanivá vrátane myokardu. Autorka prehľadne podáva informáciu o experimentálnych východiskách a klinických skúsenostiach s bunkovou liečbou v kardiológii.
bunková liečba zárodočné bunky srdce infarkt myokardu
Interná med. 2008; 8 (9): 458-464
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by