Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
C - reaktívny proteín, dôležitý marker zápalu, lež aj aterosklerózy?
Jozef Kollár
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2004
V súvislosti s inflamačnou teóriou aterosklerózy sa vynorila aktuálna potreba identifikovať markery, ktoré by s vysokou predikatívnou váhou svedčili o zápalovom procese, pričom by zároveň vykazovali tesný vzťah k iniciácii tejto choroby. Z proteínov akútnej fázy zápalu sa z uvedenej príčiny stal predmetom podrobného výskumu i interpretácie C-reaktívny proteín.Ťažisko popisu sa preto sústreďuje popri bazálnych informáciách o ňom na verifikovanie jeho predikatívnej váhy v prognózovaní ischemických príhod na podklade aterosklerózy. Popri analýze jeho početných efektov sa skúma aj jeho prípadný proaterogénny vplyv. Patognómická spätosť s aterosklerózou sa odvodzuje od jeho schopnosti viazať sa na poškodené bunkové membrány, apoptotické bunky i na oxidované častice prostredníctvom rozpoznania spoločného liganda. Je ním fosforylcholín ako produkt oxidovaných fosfolipidov. Oxidované LDL sa pod kuratelou CRP akumulujú v aterosklerotických plátoch (6). V tejto súvislosti napovedajú veľa aj stimuly, ktoré regulujú jeho produkciu. Diskutuje sa, či mu možno priznať predikatívnu váhu aj pre transformáciu aterómu v aterotrombus, ktorý okluduje lúmen a zapríčiňuje tak akútne ischemické príhody. Čoraz viac sa zdôrazňuje, že aj jeho bazálna koncentrácia predpovedá u zdravých náhle ischemické príhody, a to už v krátkej budúcnosti.
Kľúčové slová. C-reaktívny proteín, ateroskleróza, inflamácia, oxidované LDL
Interná med. 2004; 4 (4): 242-247
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by