Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
časná salvage radioterapie po radikální prostatektomii
Ladislav Jarolím, Štěpán Veselý, Ivan Kawaciuk, Pavel Dušek, Lubomír Hyršl, Marek Schmidt, Jan Jerie, Pavel Hanek
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Cíl práce: Ultrasenzitivní test PSA dovoluje detekovat přítomnost extrémně nízkých hodnot PSA. Věříme, že charakter růstu PSA u nemocných po radikální prostatektomii (RP) umožňuje odhalit systémovou nebo lokální recidivu dříve, než nemocný dosáhne konvenční hodnotu 0,2 ng/ml. V případě lokální recidivy umožňuje tato metoda ovlivnit průběh onemocnění v časné fázi, kdy je šance na kurativní léčbu potenciálně nejvyšší. Cílem studie bylo zhodnotit efekt časné slvage radioterapie (RT) u nemocných s rostoucí hodnotou PSA nižší, než je konvenční hodnota biochemické recidivy. Materiál a metody: Do studie bylo od května 2005 do listopadu 2007 zařazeno 14 nemocných indikovaných k časné salvage radioterapie (SRT) pro rostoucí hladinu PSA po RP monitorovanou ve tříměsíčních intervalech. Do studie nebyli zařazeni nemocní s hormonální blokádou. Indikací k RT byl růst PSA z nadiru nižšího než 0,1 ng/ml a hodnota PSA do jednoho roku po výkonu nižší než 0,2 ng/ml. Nemocným byla aplikována dávka 60 Gy + boost zmenšenými poli na oblast lůžka prostaty do celkové dávky 72-76 Gy. Po radioterapii byla dále monitorována hladina PSA ve tříměsíčních intervalech. Výsledky: Nadir PSA po RP se pohyboval mezi 0,003 a 0,062 ng/ml. Interval mezi RP a indikací k RT byl 9 až 24 měsíců. Medián hodnoty PSA indikující radioterapii byl 0,14 ng/ml, průměr 0,134 ng/ml (0,054-0,196 ng/ml). U čtyř nemocných se radioterapie realizovala po překročení hodnoty 0,2 ng/ml. Aktuální hodnoty PSA před radioterapií byly pak 0,054-0,307 ng/ml, medián 0,174 a průměr 0,180 ng/ml. U všech 14 nemocných po radioterapii pomalu kontinuálně klesaly hodnoty PSA. Za 3 měsíce po radioterapii klesl medián hodnot PSA signifikantně (p < 0,0001) z 0,174 ng/ml (0,054-0,307 ng/ml) na 0,031 ng/ml (0,010-0,209 ng/ml). Nemocní radioterapii dobře tolerovali bez vážnějších vedlejších projevů s mírnou předchodnou radiační proktitidou a cystitidou. Závěr: Studie prokázala, že časná SRT indikovaná pro charakter růstu PSA měřených ultrasenzitivním testem pod hranicí nižší než 0,2 ng/ml může vést k efektivnímu poklesu PSA dříve, než dosáhne konvenční hladiny biochemické recidivy.
Klíčová slova: karcinom prostaty, radikální prostatektomie, biochemická recidiva, salvage radioterapie, adjuvantní radioterapie
Klin. urol. 2008; 4 (2-3): 91-94
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by