Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Celiakálna sprue – choroba mnohých tvárí
Dušan Trejbal
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2004
Prezentujeme kazuistiku 54 - ročnej pacientky, u ktorej sa v dôsledku viac rokov pretrvávajúcej celiakálnej sprue rozvinula sekundárna hyperparatyreóza s následným závažným kostným postihnutím, sekundárnou anémiou a celkovou somatickou asténiou. Počas ročnej liečby sme pri kontrolných hospitalizáciách, resp. ambulantnom sledovaní konštatovali postupné zlepšovanie stavu i úpravu laboratórnych parametrov. Zistili sme, že najpomalšie sa upravovali koncentrácie alkalickej fosfatázy (kostná frakcia) a koncentrácie parathormónu. Denzitometrický nález bol však aj po ročnej terapii výrazne patologický. V rámci diskusie heslovito spomíname na 4 ďalšie prípady celiakie, ktoré sa svojou symptomatológiou výrazne vzájomne odlišovali. V dvoch prípadoch sa u adolescentných pacientok predpokladal hypofýzový nanizmus, v jednom prípade ochorenie imitovalo nejasnú poruchu imunity a v jednom prípade sa manifestovalo opakovanými abortmi.
celiakálna sprue extragastrointestinálne komplikácie parathormón alkalická fosfatáza
Interná med. 2004; 4 (11): 589-592
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by