Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
celiakia – súčasný pohľad na imunopatogenézu choroby
Milan Buc
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2004
Celiakia je autoimunitná choroba tenkého čreva, ktorá je výsledkom imunitnej reakcie na rôzne proteíny obilnín, najčastejšie na pšeničný gliadín. Ide o geneticky determinovanú chorobu; zo všetkých génov predisponujúcich k chorobe sú najvýznamnejšie gény kódujúce buď HLA - DQ2 (90 - 95 % chorých), alebo HLA - DQ8 (3 - 5 % chorých). Tieto prezentujú autoreaktívnym T - lymfocytom peptid pochádzajúci z gliadínu, ktorý sa však najprv musí deamidovať tkanivovou transglutaminázou 2. Za imunopatologické zmeny zodpovedajú aktivované TH1 - lymfocyty, ktorým však účinne pomáhajú aj protilátky proti transglutamináze. Kedže sa komplexy IgA protilátok s antigénom ukladajú v subepitelovej oblasti čreva a polymérne IgA dokáže aktivovať komplement lektínovou cestou aktivácie, na imunopatologických procesoch sa môže preto podieľať aj komplementový systém. U niektorých chorých sa vyvíjajú protilátky aj proti epidermovej transglutamináze, čoho výsledkom môže byť vývoj dermatitis herpetiformis.
celiakia dermatitis herpetiformis gliadín HLA - molekuly IgA TH1 - lymfocyty transglutaminázy
Interná med. 2004; 4 (6): 352 - 357
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by