Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Celiakia – význam včasnej diagnostiky v praxi
Ivan Očadlík, Stella Hlinšťáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
Celiakia (známa aj pod synonymami gluténová či na glutén senzitívna enteropatia a celiakálna sprue) je považovaná za autoimunitnú chorobu postihujúcu geneticky predisponovaných jedincov. Posledné dáta založené na veľkých skríningových štúdiách u zdravej dospelej populácie predpokladajú prevalenciu celiakie na 1/100 – 1/500 v Európe a 1/133 v USA. Náš súbor predstavovalo 37 pacientov odoslaných od praktického lekára, ktorým sme stanovili diagnózu celiakie, pričom čas od objavenia príznakov po stanovanie diagnózy bol u mužov 11 mesiacov a žien 6 mesiacov. Išlo o relatívne mladých pacientov, pričom až v 16 prípadoch mohlo byť podozrenie na diagnózu vyslovené na základe asociácie celiakie s inými autoimunitnými ochoreniami. Cieľom bolo poukázať na skutočnosť, že celiakia je ochorenie, pri ktorom veľký rozdiel medzi predpokladanou a reálnou prevalenciou je alarmujúci a súvisí s poddiagnostikovaním tohto ochorenia.
celiakia dráždivý tračník hnačka bolesti brucha enterobiopsia
Interná med. ; 15 (2): 69-72
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by