Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Celiakia – význam včasnej diagnostiky v praxi
Ivan Očadlík, Stella Hlinšťáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
Celiakia (známa aj pod synonymami gluténová či na glutén senzitívna enteropatia a celiakálna sprue) je považovaná za autoimunitnú chorobu postihujúcu geneticky predisponovaných jedincov. Posledné dáta založené na veľkých skríningových štúdiách u zdravej dospelej populácie predpokladajú prevalenciu celiakie na 1/100 – 1/500 v Európe a 1/133 v USA. Náš súbor predstavovalo 37 pacientov odoslaných od praktického lekára, ktorým sme stanovili diagnózu celiakie, pričom čas od objavenia príznakov po stanovanie diagnózy bol u mužov 11 mesiacov a žien 6 mesiacov. Išlo o relatívne mladých pacientov, pričom až v 16 prípadoch mohlo byť podozrenie na diagnózu vyslovené na základe asociácie celiakie s inými autoimunitnými ochoreniami. Cieľom bolo poukázať na skutočnosť, že celiakia je ochorenie, pri ktorom veľký rozdiel medzi predpokladanou a reálnou prevalenciou je alarmujúci a súvisí s poddiagnostikovaním tohto ochorenia.
celiakia dráždivý tračník hnačka bolesti brucha enterobiopsia
Interná med. ; 15 (2): 69-72
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by