Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Centrální hypotyreóza ve světle doporučených postupů European Thyroid Association (ETA) pro diagnostiku a léčbu centrální hypotyreózy
Filip Gabalec, Jiří Soukup, Jan Čáp
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2020
Centrální hypotyreóza je vzácná forma hypotyreózy charakterizovaná nedostatečnou stimulací štítné žlázy při výpadku hypofyzární a/nebo hypotalamické funkce. Klinické a laboratorní parametry pro diagnostiku a léčbu jsou v klinické praxi ne zcela optimálně využitelné. Ačkoli chybí randomizované klinické studie, experti vydali 34 doporučení různé kvality, které by měli vést k zlepšení péče o naše nemocné, včetně kvality života. Doporučení lze rozdělit do několika skupin: Kteří pacienti jsou v riziku centrální hypotyreózy? Jak je diagnostikovat? Kdy a jak by měla být provedena genetická analýza? Jak by měla být vedena léčba? Přehledový článek obsahuje odpovědi na tyto otázky.

Central hypothyroidism in the context of European Thyroid Association (ETA) guidelines
Central hypothyroidism is a rare form of hypothyroidism characterized by insufficient thyroid stimulation in the absence of pituitary and/or hypothalamic function. Clinical and laboratory parameters for diagnosis and treatment are not entirely applicable in clinical practice. Although randomized clinical trials are lacking, experts have issued 34 recommendations of varying quality that should lead to improved care for our patients, including quality of life. The recommendations can be divided into several groups – which patients are at risk of central hypothyroidism? Their diagnosis? When and how should the genetic analysis be performed? How should we manage the patient? The review article provides answers to these questions.
Keywords: hypothyroidism, hypopituitarism, central hypothyroidism


hypotyreóza centrální hypotyreóza hypopituitarismus
Interná med. 2020; 20 (6): 268-271
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by