Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Cestovanie lietadlom ako rizikový faktor venóznej trombózy
Anna Remková
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2006
Venózna trombóza môže byť spôsobená dlhým sedením v nepohodlnej polohe pri cestovaní lietadlom. Symptómy venóznej tromboembolizácie sa môžu vyvinúť až do jedného mesiaca po dlho trvajúcom lete. Je známe, že niektoré vrodené a získané faktory zvyšujú riziko trombózy spojenej s cestovaním. Posúdenie rizikových faktorov trombózy môže pomôcť pri určení rizikových jedincov, avšak trombóza spojená s cestovaním sa môže vyvinúť dokonca aj u cestujúcich s nízkym až stredným rizikom. Možno to vysvetliť príliš dlhým cestovaním, pretože riziko sa zvyšuje úmerne dĺžke letu. Aktívna profylaxia zahŕňa fyzikálne opatrenia a antitrombotiká. Keďže údaje založené na dôkazoch sú obmedzené, u cestujúcich s rizikovými faktormi by sa malo postupovať individuálne. Odporúčania Aerospace Medical Association na prevenciu venóznej trombózy spojenej s cestovaním sú založené na posúdení rizika a schválené konsenzom expertov. Pre stredné riziko tieto odporúčania navrhujú aspirín ± kompresívne pančuchy, pre skupinu s vysokým rizikom profylaxiu heparínmi s nízkou molekulovou hmotnosťou.
trombóza pri cestovaní lietadlom cestovanie na veľké vzdialenosti dlho trvajúce lety antitrombotická prevencia, heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou
Interná med. 2006; 6 (12): 659-663
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by