Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Cesty k redukcii rizika: možnosti v oblasti starostlivosti o pacienta manažment pacientov s metabolickými a renálnymi rizikovými faktormi 2. medzinárodné sympózium, praha, česká republika, 2. - 3. február 2008
Marian Sninčák, Kamil Pahuli, Mohamed H. Zain El Abdin
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2008
V dňoch 2.-3. februára 2008 privítala česká metropola druhé medzinárodné sympózium, ktoré bolo pokračovaním veľmi úspešného stretnutia odborníkov z minulého roka v Turecku (Istanbul). Účasť odborníkov v Kongresovom centre bola znamenitá, vyše 1700 účastníkov z celého sveta. Sympózium bolo namierené predovšetkým na najnovší vývoj, trendy a dnešnú realitu manažmentu pacientov s kardiometabolickými rizikovými faktorami. Uvažovalo sa hlavne o možnostiach ako redukovať poškodenia orgánov spojené s artériovou hypertenziou, a zvlášť najmä s diabetes mellitus a koncovými stupňami poškodenia obličiek pomocou viacerých smerníc, odporúčaní, s reminiscenciou na najnovšie klinické údaje a kľúčové výsledky mienkotvorných štúdií. Sympózium okrem toho prezentovalo aj príležitosť posúdiť rozdiely v manažmente stratégií medzi odlišnými špecializáciami a prediskutovať cesty k spolupráci, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu našej starostlivosti v blízkej budúcnosti.
Interná med. 2008; 8 (5): 312-315
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by