Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Charakterizácia psa a ďalších potenciálnych biomarkerov karcinómu prostaty
Monika Kmeťová Sivoňová1, Jozef Hatok1, Róbert Dušenka1,2, Silvia Mahmoodová1, Dušan Dobrota1, Ján Kliment2
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Prostatický špecifický antigén (PSA) je v súčasnosti najvyužívanejším biomarkerom neinvazívneho skríningu karcinómu prostaty aj napriek svojej limitovanej špecifite. V súčasnosti je hľadanie viac špecifických markerov identifikujúcich jedincov s vyšším rizikom vzniku karcinómu prostaty veľmi intenzívne. Kombinácia analýzy PSA spolu s novoidentifikovanými sérovými a genetickými markermi by malo napomôcť efektívnejšiu a individualizovanú diagnózu a prognózu karcinómu prostaty. Autori tohto článku diskutujú o biosyntéze a význame PSA, ako aj ďalších nových biomarkeroch (AMACR, EPCA-2, PCA3 a hepsinu) potrebných na diagnózu karcinómu prostaty.
prostatický špecifický antigén (PSA) biomarkery karcinóm prostaty
Klin. urol. 2010; 6 (3): 131-135
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by