Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Onkologická urológia
Chemoprevencia karcinómu močového mechúra v štádiách tat1
Michal Horňák
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Cieľ práce: Karcinóm močového mechúra má zdĺhavý priebeh a je ideálny pre chemopreventívne stratégie. Väčšina nádorov močového mechúra je obmedzená na sliznicu a podslizničné tkanivo (TaT1). Štandardnú liečbu predstavuje transuretrálna resekcia a adjuvantná intravezikálna chemo- a imunoterapia. Pri vysokom výskyte recidív a progresie, morbidita nevyplýva iba z progresie choroby, ale tiež z častých cystoskopií a resekcií. Žiadajú sa nové liečebné postupy vrátane chemoprevencie. Materiál a metódy: Autor preštudoval literatúru o súčasnom stave chemoprevencie nádorov močového mechúra. Prehľad sa zameriava na terciálnu prevenciu, ktorá zahŕňa adekvátnu liečbu primárneho nádoru v štádiách TaT1 a prevenciu vzniku ďalšieho primárneho nádoru. Výsledky: Prehľadová práca sa týka perorálnych látok, ktoré znížili počet recidív karcinómu močového mechúra: vitamín A (a jeho analógy), B6, C, D, E a ich kombinácie; inhibítory ornitín dekarboxylázy (difluorometylornitín – DFMO); nesteroidové protizápalové liečivá a fluorochinolónové antibiotiká. Záver: Existuje veľa sľubných látok, ktoré majú priaznivý vplyv na prevenciu recidív karcinómu močového mechúra, v súčasnosti žiadnu nemožno odporučiť v klinickej praxi. Pre klinickú prax môže byť užitočné podať fluorochinolónové antibiotiká po transuretrálnej resekcii, ostatné látky vyžadujú ďalšie dôkazy v klinických štúdiách.
nádory močového mechúra štádium TaT1 terciálna chemoprevencia
Klin. urol. 2006; 2 (3): 134 - 138
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by