Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Chemoterapie zhoubných nádorů močového měchýře
Jana Katolická
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Karcinom močového měchýře je chemosenzitivní onemocnění. Důkazy na hladině významnosti I podporují podání
neoadjuvantní chemoterapie u invazivního karcinomu. Standardní léčbou první linie zůstává gemcitabin v kombinaci
s cisplatinou nebo methotrexát, vinblastin, doxorubicin a cisplatina (M-VAC). Druhá linie léčby vinflunin, prostřednictvím
superiority nad nejlepší podpůrnou léčbou, se ukázala účinná ve studii fáze III.
karcinom močového měchýře chemoterapie cílená léčba
Klin. urol. 2015; 11 (1): 7-12
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by