Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Chirurgická liečba „prediabezity“ u mladej ženy
Dana Prídavková, Ľubomír Marko, Veronika Sváková, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2018
Obezita je chronický relapsujúci a progresívny chorobný proces, ktorý je okrem iných civilizačných ochorení spojený
so vznikom diabetes mellitus 2. typu (DM 2). Osoby s obezitou majú až 7-násobne vyššie riziko vzniku DM 2
v porovnaní s osobami s normálnou telesnou hmotnosťou (TH). Po vyčerpaní konzervatívnych možností liečby
prichádzajú do úvahy chirurgické bariatricko/metabolické (B/M) postupy, ktoré nemajú vplyv len na TH, ale priaznivo
ovplyvňujú aj metabolické zmeny.

Surgical treatment of ‘pre-diabetes’ in a young woman

Obesity is a chronic relapsing and progressive pathological process, which is, besides other civilization diseases,
associated with the origination of diabetes mellitus type 2 (DM 2). People with obesity have up to 7-times higher
risk of DM 2 origination compared with people with normal body weight (BW). After exploiting conservative possibilities
of treatment, surgical bariatric/metabolic (B/M) procedures, which do not have an impact just on BW, but favourably
influence also metabolic changes are considered.

Keywords: obesity, pre-diabetes, diabetes mellitus, bariatric-metabolic surgery
obezita prediabezita diabetes mellitus bariatricko-metabolická chirurgia
Interná med. 2018; 18 (7-8): 341-343
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by