Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Choroba sínusového uzla
Peter Mitro
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2012
Choroba sínusového uzla je charakterizovaná nefyziologickými zmenami v sínusovom rytme, ktoré môžu spúšťať arytmie a môžu viesť k symptómom. Príčiny dysfunkcie SA uzla sú vonkajšie (extrinsické) zapríčinené liekmi alebo systémovými ochoreniami a vnútorné (intrinsické), ktoré vznikajú ako následok štrukturálneho poškodenia samotného SA uzla. Diagnostika vychádza predovšetkým z elektrokardiografického monitorovania, možné je tiež použitie ergometrie, elektrofyziologického vyšetrenia alebo farmakologických testov. Symptomatické formy choroby sínusového uzla sú indikáciou na trvalú kardiostimuláciu, súčasným trendom je použitie dvojdutinovej stimulácie s frekvenčnou adaptáciou a minimalizáciou komorovej stimulácie.
sick sinus syndróm monitorovanie EKG elektrofyziologické vyšetrenie kardiostimulácia
Interná medicína 2012; 12 (5): 192-196
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by