Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Chronická hepatitída c a hemofília majú pacienti s hemofíliou rovnakú šancu na vyliečenie?
Mária Belovičová, Angelika Bátorová, Daniela Horváthová, Denisa Jankovičová, Martin Wawruch, Jozef Holomáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Chronická hepatitída C (CHC) predstavuje jednu z najzávažnejších príčin vzniku chronických chorôb pečene vrátane cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu. CHC je závažnou príčinou morbidity a mortality u pacientov s hemofíliou. Snahou hematológov a hepatológov je dispenzarizácia pacientov s vrodenými koagulopatiami a včasná liečba chronickej hepatitídy C s cieľom zabrániť vzniku jej neskorých komplikácií. Aktuálna štandardná liečba chronickej hepatitídy C sa zakladá na súčasnom podávaní pegylovaného interferónu alfa a ribavirínu. Odpoveď na kombinovanú liečbu CHC u pacientov s hemofíliou je podobná ako u pacientov bez hemofílie. Autori článku podčiarkujú význam vzájomnej spolupráce hematológov a hepatológov v otázke diagnostiky a liečby chronickej hepatitídy C v skupine pacientov s vrodenými koagulopatiami.
chronická hepatitída C hemofília A/B cirhóza pečene hepatocelulárny karcinóm pegylovaný interferón, ribavirín
Interná med. 2009; 9 (3): 143-147
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by