Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Chronická obštrukčná choroba pľúc — patogenéza, diagnostika
Štefan Urban
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2003
Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je progresívne ochorenie charakterizované obmedzením prietoku vzduchu dýchacími cestami, najmä počas výdychu. CHOCHP je častá a závažná choroba, pretože v mnohých prípadoch je príčinou opakovanej pracovnej neschopnosti, predčasnej invalidity aj smrti.Patogenéza CHOCHP je málo poznaná a chýbajú viaceré súvislosti a detaily o priebehu. Súčasné akceptované koncepcie zahrnujú progresívnu zápalovú reakciu s nepotlačeným uvoľnením proteolytických enzýmov a tvorbu voľných kyslíkových radikálov, ktorá je indukovaná cigaretovým dymom a inými inhalačnými znečisteniami. Je však zrejmé, že vnímaví fajčiari majú akcelerované zhoršenie exspiračných prietokov v porovnaní s inými osobami a zanechanie fajčenia zmierňuje pokles ukazovateľov obštrukcie. Chorí so symptómami alebo s roentgenovými abnormalitami zo strany CHOCHP už obvykle majú stredne ťažkú alebo pokročilú chorobu. Teda príznaky alebo znaky CHOCHP vznikajú v neskoršom priebehu choroby. Pacienti v počiatočnom štádiu CHOCHP sú často asymptomatickí alebo sú takmer bez príznakov a ich diagnóza môže byť stanovená spirometricky dokumentovaním obštrukcie v dýchacích cestách. Jednoduché vyšetrenie slučky prietok–objem je u všetkých žiaduce. V ambulancii by mala byť dostupná s cieľom skríningového vyšetrenia všetkých fajčiarov cigariet a iných osôb s rizikom vzniku CHOCHP.
chronická obštrukčná choroba pľúc rizikové faktory patogenéza diagnostika
Interná med. 2003; 3 (12): 700-705
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by