Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia – ktorí pacienti sú rizikoví?
Iveta Šimková, Anna Remková, Marcela Boháčeková, Tatiana Valkovičová, Monika Kaldarárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH) je výsledkom organizácie embolizovaných trombov a progresívnej
remodelácie pľúcnych artérií neembolizovaných oblastí. Vzhľadom na vysokú morbiditu a mortalitu a limitované
liečebné možnosti vzniká potreba včasnej identifikácie jedincov rizikových z vývoja tejto potenciálne fatálnej choroby.
Napriek tomu, že embolická hypotéza sa všeobecne akceptuje, tradičné rizikové faktory venózneho trombembolizu sa
pri CTEPH neuplatňujú. Do rizikového profilu patrí opakovaná idiopatická pľúcna embólia s veľkými perfúznymi defektmi
u mladého pacienta. Častá je asociácia s malignitami, so splenektómiou, s hypotyreózou substituovanou hormónmi,
s infikovanými intravenóznymi prístupmi či kardiostimulačnou elektródou, chronickou osteomyelitídou a so zápalovými
ochoreniami čreva. Za ďalšie rizikové faktory sa považujú všetky krvné skupiny okrem 0, antifosfolipidové protilátky,
vyššie hladiny faktora VIII, lipoproteínu (a), inhibítor tkanivového aktivátora plazminogénu. Autori prezentujú aktuálny
manažment CTEPH s dôrazom na potrebu identifikácie rizikových jedincov, a tým možnosti včasnejšej a lepšej
diagnostiky a účinnej liečby tejto potenciálne fatálnej choroby.
chronická trombembolická pľúcna hypertenzia rizikové faktory manažment
Interná med.; 15 (7-8): 336-340
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by