Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Chronická urtikária ako extraintestinálny prejav gastritídy vyvolanej Helicobacterom pylori
Ondrej Zahornacký, Martin Novotný, Pavol Jarčuška
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2019
Chronická urtikária je definovaná ako denný, resp. takmer denný výskyt typických kožných eflorescencií – urtík, trvajúci dlhšie ako 6 týždňov. Ochorenie až v 70 % prípadov prebieha pod obrazom chronickej idiopatickej urtikárie bez objasňujúcej príčiny. Nedávne výskumy ukazujú, že infekcia Helicobacter pylori (HP) zohráva významnú úlohu aj v patogenéze iných, extraintestinálnych ochorení, napríklad v patogenéze chronickej urtikárie. Vzťah medzi chronickou urtikáriou a infekciou HP ostáva stále kontroverzný a nie je doposiaľ úplne preskúmaný(1). Tento článok poukazuje na možné prepojenie medzi infekciou HP a jej kožným prejavom – chronickou urtikáriou, čo demonštruje aj na opisovanej kazuistike.

Chronic urticaria ‒ an extraintestinal manifestation of gastritis induced by Helicobacter pylori
Chronic urticaria is defined as a daily or almost daily occurrence of typical skin efflorescence lasting longer than 6 weeks. The disease in up to 70% of cases runs under the picture of chronic idiopathic urticaria without any explanatory reason. Recent research shows infection with Helicobacter pylori (HP) as playing an important role also in the pathogenesis of other, extraintestinal diseases, e.g. in the pathogenesis of chronic urticaria. The relation between chronic urticaria and HP infection stays still controversial and has not been sufficiently studied, yet(1). This paper points to the possible interconnection between the HP infection and its skin manifestation ‒ chronic urticaria, which is also shown in the described case study.
Keywords: urticaria, Helicobacter pylori, antibiotics
urtika exantém Helicobacter pylori (Hp) antibiotiká
Interná med. 2019; 19 (12): 497-499
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by