Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Chronické pankreatitídy – súčasná klasifikácia a diagnostika
Anton Vavrečka, Michelle Swekla
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2013
Chronická pankreatitída je definovaná ako pokračujúce zápalové ochorenie pankreasu charakterizované ireverzibilnými morfologickými zmenami, ktoré zapríčiňujú typickú brušnú bolesť a/alebo permanentnú poruchu pankreatických funkcií (exokrinnej a endokrinnej). Jej vznik podmieňuje viacero faktorov genetických aj environmentálnych, pričom jej priebeh je variabilný. Súhrn vedomostí o ochorení obohacuje veda novými poznatkami, ktoré sú vždy v určitých intervaloch inkorporované do klasifikácií. Klasifikácie majú nielen teoretický – výskumný význam, ale slúžia aj v klinickej praxi, a to ako v diagnostike, tak aj v liečbe. Okrem prehľadu doterajších klasifikácií článok podrobnejšie rozvádza tri najvýznamnejšie klasifikácie z posledných rokov: TIGAR-O klasifikáciu, M-ANNHEIM klasifikáciu a klasifikáciu ABC. Klinicky sa ochorenie manifestuje vo väčšine prípadov bolesťou, prípadne aj nešpecifickými dyspeptickými ťažkosťami. Rozhodujúcu úlohu v diagnostike hrajú zobrazovacie metódy: transabdominálna ultrasonografia, počítačová tomografia, nukleárna magnetická rezonancia, magnetická rezonančná cholangiopankretikografia a predovšetkým endoskopická ultrasonografia, ktorá má najvyššiu senzitivitu aj špecifitu. Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia je považovaná v súčasnosti za liečebnú metódu, nie diagnostickú. Menší význam sa v súčasnosti prikladá funkčným testom.
chronická pankreatitída klasifikácia diagnostika
Interná med. 2013; 13 (11): 481-485
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by